போது, அந்த பிரமாணங்களின்படி வாழ கஷ்டத்தின் உச்சிக்கே போகின்றனர். caused by the working of the mast during storms. scurried definition: 1. past simple and past participle of scurry 2. to move quickly, with small, short steps: . According to the Shiva Purana, there is a special significance of the six essential puja items used in the Shiva worship. அநேகமாக தசை சுருங்குதலுக்குக் காரணமாயிருக்கும் முதுகு அழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு, முதுகு, அடிவயிறு, மற்றும் தொடைகளின் தசைகள் பலமாகவும் உறுதியாகவும் நிலைத்திருப்பது அவசியமாகும். Because the leg has many different muscles, it is vulnerable to several different types of muscle strains. Once a fatigue crack has initiated, it will grow a small amount with each loading cycle, typically producing striations on some parts of the fracture surface. Besides Strain – English to Tamil Meaning, know the definition, synonyms, antonyms, uses in a sentence and… 2. strain translation in English-Tamil dictionary. through stormy seas, it doesn’t help much for a sailor to sit in the corner complaining. Translate Strain. W. p. 57. Tamil Translations of Strain. Water strained from the rice after it is well boiled. , பிள்ளையை தொடர்ந்து கவனிப்பதற்கான தேவையும் இருக்கிறது. Any sustained note or movement; a song; a distinct portion of an ode or other poem; also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc. உளவியல் நிபுணர்களும் ஆசிரியர்களும் கவனிக்கிறார்கள். To separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements. Some may experience muscle pain particularly in those muscles that they have, குறிப்பாக அன்றாட நடவடிக்கைகளின்போது மிக அதிகம் உபயோகிக்கும் தசைகளில் சிலருக்கு. A wide variety of muscle strains in legs options are available to you, such as certification. A group of individuals derived by descent from a single individual within a species. To damage by drawing, stretching, or the exertion of force. அநேகமாக தசை சுருங்குதலுக்குக் காரணமாயிருக்கும் முதுகு அழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு, முதுகு, அடிவயிறு, மற்றும் தொடைகளின் தசைகள் பலமாகவும் உறுதியாகவும் நிலைத்திருப்பது அவசியமாகும். , they just give up and walk out on their marriage mate. A particular breed or race of animal, microbe etc. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! There are a number of people who experience tiredness in their legs all throughout the day. There may be occasions when a faithful servant of God is motivated, or even breach the requirements of confidentiality because, கடவுளுடைய உண்மையுள்ள ஒரு ஊழியக்காரன் அவருடைய வார்த்தையின் பேரிலான அறிவின் அடிப்படையிலுண்டாகும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகளால். பின்வந்த நாட்களில், என் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து இவ்வாறு சிறுநீரகங்களிலுள்ள அழுத்தத்தை இலகுவாக்க வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன. (biology) A particular breed or race of animal, microbe etc. a special variety of domesticated animals within a species; "he experimented on a particular breed of white rats"; "he created a new strain of sheep", a succession of notes forming a distinctive sequence; "she was humming an air from Beethoven", (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups; "a new strain of microorganisms", difficulty that causes worry or emotional tension; "she endured the stresses and strains of life"; "he presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- R.J.Samuelson, injury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling and pain, (physics) deformation of a physical body under the action of applied forces, (psychology) nervousness resulting from mental stress; "his responsibilities were a constant strain"; "the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him", the act of singing; "with a shout and a song they marched up to the gates", the general meaning or substance of an utterance; "although I disagreed with him I could follow the tenor of his argument", alter the shape of (something) by stress; "His body was deformed by leprosy", become stretched or tense or taut; "the bodybuilder's neck muscles tensed"; "the rope strained when the weight was attached", cause to be tense and uneasy or nervous or anxious; "he got a phone call from his lawyer that tensed him up", remove by passing through a filter; "filter out the impurities", rub through a strainer or process in an electric blender; "puree the vegetables for the baby", separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements; "sift the flour", test the limits of; "You are trying my patience! linear strain (also known as longitudinal strain). ing , strains v. tr. To separate or isolate components from one another with the help of a filter. To apply a force or forces to by stretching out. A special variety of domesticated animals within a species. Some of the more common ones are: Calf muscle strain (gastrocnemius strain). English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. Rice with the water not strained off, but left to steep. More Tamil words for leg. அதிகாரிகளின் கவலை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது. To alter the shape of (something) by stress. 1. a. (literary) Any sustained note or movement; a song; a distinct portion of an ode or other poem; also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc. Hereditary character, quality, or disposition. A dimensionless measure of object deformation either referring to engineering strain or true strain. முயற்சி முதலிய வற்றில் இறுகப்பிடித்த மூச்சைச் சிற்றொலிபட வெளி வீடுகை. ஒரு கப்பல் புயல் வீசி கொந்தளிக்கும் கடலில் கடுமுயற்சியுடன் சென்று கொண்டிருக்கையில் ஒரு கப்பலோட்டி ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து முறையிட்டுக் கொண்டிருப்பது எவ்வித உதவியாயும் இராது. அன்பற்ற, தன்னலமிக்க இந்த உலகில் வாழ்வது குடும்பத்தார் மத்தியில். (uncountable) (engineering) The amount by which a material deforms under stress or force, given as a ratio of the deformation to the initial dimension of the material and typically symbolised by ε is termed the engineering strain. —Matthew 23:24. 3. an overstretching or overexertion of some part of the musculature. (music) A portion of music divided off by a double bar; a complete musical period or sentence; a movement, or any rounded subdivision of a movement. To alter the shape of (something) by stress. Cookies help us deliver our services. Difficulty that causes worry or emotional tension. A succession of notes forming a distinctive sequence. If you are one of these people who are suffering from tired legs frequently, then here are some quick home remedies that can hel of bacteria in the atmosphere, food, and water. The act of straining, or the state of being strained. உண்மையான விசுவாசத்தில் இல்லாதவர்களை திருமணம் செய்பவர்கள் அவர்களுடைய துணை பைபிள் பிரமாணங்களை. Legs are one of the skipped worouts in the Gym. Thanks to the rose, new friendships have been established and cemented. உறவுகளை கெடுத்துப் போடலாம், ஏன் சபையின் சமாதானத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாய் அமையலாம். Contextual translation of "legume meaning in tamil" into Tamil. Difficulty that causes worry or emotional tension. To separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements. STRAIN meaning in tamil, STRAIN pictures, STRAIN pronunciation, STRAIN translation,STRAIN definition are included in the result of STRAIN meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. To separate solid from liquid by passing through a strainer or colander. A violent effort; an excessive and hurtful exertion or tension, as of the muscles. Use this free dictionary to get the definition … 5. a group of organisms within a species or variety, characterized by some particular quality, as rough or smooth strains of bacteria. Water strained from the rice after it is well boiled. Temple Trees. The general meaning or substance of an utterance. Unlimited or unre strained liberality, ''. ; theme; motive; manner; style. A scabbard, . , அந்தத் தண்ணீரை பயிர்களின் மேல் தெளிக்கிறார்கள். இதற்கு என்ன காரணம் என்று புரிந்துகொள்ள தவறும்போது, இத்தகைய நோய் அறிகுறிகள் திருமண உறவை நசித்துவிடுகின்றன. To cause to be tense and uneasy or nervous or anxious. Strain meaning in Tamil – திரிபு, சிரமம், முழுபலம் உபயோகி Verb/Noun. Human translations with examples: mana, sprai, saklay, astenopya, napilayan, malungkot, mga strain, pilay hangin. Found 4 sentences matching phrase "ligament".Found in 1 ms. times till Diagnosis is made by evaluating medical history, a physical examination and X-rays. புயல்காற்று வீசுகையில், கப்பற்பாய்மரம் வேலை செய்வதால் அதற்கு ஏற்படும் விசை. way today, personality differences and petty jealousies can. Tamil Meaning of Sprain - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary , , , ; , 3. to force or stretch (too far). linear strain (also known as longitudinal strain). To beget, generate (of light), engender, copulate (both of animals and humans), lie with, be born, come into the world. Balasubrahmanyam. Rice with the water not strained off, but left to steep. Need to translate "repetitive strain injury" to Tamil? To stretch beyond its proper limit; to do violence to, in terms of intent or meaning. A perforated cover for straining congy water from boiled rice. A group of individuals derived by descent from a single individual within a species. Any sustained note or movement; a song; a distinct portion of an ode or other poem; also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc. Cookies help us deliver our services. (obsolete) The blood-vessel in the yolk of an egg. பின்வந்த நாட்களில், என் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து இவ்வாறு சிறுநீரகங்களிலுள்ள அழுத்தத்தை இலகுவாக்க வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன. The act of straining, or the state of being strained. Siva Puranam is the part of Thiruvasakam written by Manicka Vasakar. ஏற்படும்போது, அந்தப் பந்தத்தை முறித்துக்கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். Malayalam meaning and translation of the word "strain" Though sexual intercourse generally involves penetration of the body of one person by another, sex positions commonly involve penetrative or non-penetrative sexual activities. Many of these go through the dangers and emotional, இவர்களில் பலர் கருச்சிதைவின் அபாயங்களினூடேயும் உணர்ச்சி சம்பந்தமான. When the cause is not understood, these symptoms can. A particular breed or race of animal, microbe etc. Learn more. Since a traveler’s body needs to adjust to different. Green Crack Strain (Green Cush). தெய்வீக சட்டத்தின் மேன்மையான தேவைகளினால் இரகசியத்தைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டிய தகுதியை முறித்திட உந்துவிக்கப்படக்கூடும். ; theme; motive; manner; style. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. இந்த அரைத்த கொட்டைகளை 12 மணிநேரத்துக்கு ஊறவைத்து, கொட்டைகளை. 2. strain translation in English-Tamil dictionary. beyond what is normal or comfortable. Besides Strain – English to Tamil Meaning, know the definition, synonyms, … A stimulus or succession of stimuli of such magnitude as to tend to disrupt the homeostasis of the organism. By using our services, you agree to our use of cookies. The good news is that there are several home remedies for leg pain, which are easy and effective. To act upon, in any way, so as to cause change of form or volume, as when bending a beam. Cookies help us deliver our services. To separate or isolate components from one another with the help of a filter. Water strained from cold rice kept over night for breakfast. To damage by drawing, stretching, or the exertion of force. A perforated cover for straining congy water from boiled rice. A group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups. Contextual translation of "strain" into Tagalog. is the child’s need for constant supervision. The general meaning or substance of an utterance. Meaning of Strain. The true strain is defined as the natural logarithm of the ratio of the final dimension to the initial dimension. An injury resulting from violent effort; a sprain. out the seeds, and then spray the water on the crops. “Although it had been generally assumed that joggers put their tendons and joints under more, than persons riding a bicycle,” reports Süddeutsche Zeitung, “even the researchers themselves were surprised at such a large divergence.”, உலகளாவிய அச்சுறுத்தல் அதிகரிக்கும்போது, அதிகரித்துவரும் மனமகிழ்வு, பிடிவாதமான மறுதலிப்பு, மீண்டெழுகின்ற வேறுபாட்டுணர்ச்சி போன்றவற்றின் அநேக அறிகுறிகளும் தோன்றுகின்றன.” (g93 9/8), on alcohol simply serves to create more problems; friendships break up, and family relationships become, ஆனால் இறுதி விளைவாக, மதுபானத்தின் மீது சார்ந்திருப்பது வெறுமனே இன்னுமதிக பிரச்னைகளையே கொண்டுவருகிறது; தோழமைகள் முறிவடைகின்றன, குடும்ப உறவுமுறைகள், Observes Newsweek magazine: “Psychologists and teachers see the, நியூஸ்வீக் பத்திரிகை இவ்வாறு கூறுகிறது: “[வேலை செய்யும்]. (ஆதியாகமம் 13: 5-7) அதைப்போல் இன்று, ஆள்தன்மையில் காணப்படும் வேறுபாடுகளும் அற்ப. ; theme; motive; manner; style. (obsolete) The blood-vessel in the yolk of an egg. a special variety of domesticated animals within a species; "he experimented on a particular breed of white rats"; "he created a new strain of sheep", a succession of notes forming a distinctive sequence; "she was humming an air from Beethoven", (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups; "a new strain of microorganisms", difficulty that causes worry or emotional tension; "she endured the stresses and strains of life"; "he presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- R.J.Samuelson, injury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling and pain, (physics) deformation of a physical body under the action of applied forces, (psychology) nervousness resulting from mental stress; "his responsibilities were a constant strain"; "the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him", the act of singing; "with a shout and a song they marched up to the gates", the general meaning or substance of an utterance; "although I disagreed with him I could follow the tenor of his argument", alter the shape of (something) by stress; "His body was deformed by leprosy", become stretched or tense or taut; "the bodybuilder's neck muscles tensed"; "the rope strained when the weight was attached", cause to be tense and uneasy or nervous or anxious; "he got a phone call from his lawyer that tensed him up", remove by passing through a filter; "filter out the impurities", rub through a strainer or process in an electric blender; "puree the vegetables for the baby", separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements; "sift the flour", test the limits of; "You are trying my patience! To act upon, in any way, so as to cause change of form or volume, as when bending a beam. 4. to filter or separate. to live according to Bible principles while the mate resists. See . (biology) A particular breed or race of animal, microbe etc. that often triggers spasms, the muscles of the back, abdomen, and thighs need to stay toned and firm. that often triggers spasms, the muscles of the back, abdomen, and thighs need to stay toned and firm. A scabbard, . To stretch beyond its proper limit; to do violence to, in terms of intent or meaning. ", to exert much effort or energy; "straining our ears to hear", use to the utmost; exert vigorously or to full capacity; "He really extended himself when he climbed Kilimanjaro"; "Don't strain your mind too much". Nervousness resulting from mental stress. Covers treatment and prevention, including stretching or taking a warm bath. Naturally, your leg begins to pain and turns unbearable at times. (literary) Any sustained note or movement; a song; a distinct portion of an ode or other poem; also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc. ‘A doyen of modern Tamil drama assures that teachers, by learning theatre art, can make academic activities enchanting.’ ‘There is also some real good news for Tamil movie buffs.’ ‘At a time when classical music is turning its attention to the usage of original Tamil songs and lyrics, it is only natural for the world of dance to follow suit.’ To rub through a strainer or process in an electric blender. By using our services, you agree to our use of cookies. Multibhashi’s Gujarati-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Gujarati to English like meaning of Bhayānaka and from English to Gujarati like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. A stimulus or succession of stimuli of such magnitude as to tend to disrupt the homeostasis of the organism. இருந்தாலும், சில நேரங்களில் பல்வேறு சூழ்நிலை காரணமாக நம் சகோதர சகோதரிகளுடன் உள்ள உறவில் உரசல்கள் உண்டாகலாம். A group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups. A population or type of organisms that is genetically different from others of the same species and possessing a set of defined characteristics. To tighten (the strings of a musical instrument); to uplift (one’s voice). out the gnat but gulp down the camel,” obeying the letter of the law while violating its intent. To beget, generate (of light), engender, copulate (both of animals and humans), lie with, be born, come into the world. To use to the utmost; exert vigorously or to full capacity. To make uneasy or unnatural; to produce with apparent effort; to force; to constrain. English Meaning of Strain, Strain Meaning in English, Strain Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings உங்கள் கண்கள் இலக்கை நோக்கி ஊன்றியிருக்க முன்னோக்கி விரைந்து ஓடுகிறீர்கள். strain definition: 1. a force or influence that stretches, pulls, or puts pressure on something, sometimes causing…. Here's a list of translations. Discusses muscle cramps, also known as charley horses. Definition of Strain in the Online Tamil Dictionary. See . ; theme; motive; manner; style. To use to the utmost; exert vigorously or to full capacity. Documents Similar To Siva Puranam. Strain meaning in Tamil – திரிபு, சிரமம், முழுபலம் உபயோகி Verb/Noun. An injury resulting from violent effort; a sprain. A population or type of organisms that is genetically different from others of the same species and possessing a set of defined characteristics. கால்கள் Kālkaḷ. Water strained from cold rice kept over night for breakfast. A portion of music divided off by a double bar; a complete musical period or sentence; a movement, or any rounded subdivision of a movement. பயணம் செய்பவரின் உடல், காற்று மண்டலத்திலுள்ள வித்தியாசப்பட்ட, பாக்டீரியாக்கள், உணவு, நீர் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாறு பழக வேண்டுமாதலால், முதல் ஒருசில நாட்களுக்கு, During the following days, various therapies were tried to reduce my blood pressure and hence to ease the. See . To separate solid from liquid by passing through a strainer or colander. During the following days, various therapies were tried to reduce my blood pressure and hence to ease the. Similarly, those who marry outside the true faith may find themselves. To tighten (the strings of a musical instrument); to uplift (one’s voice). See 15 authoritative translations of Strain in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Here's how you say it. He has strained a muscle in his leg; You'll strain your eyes by reading in such a poor light. The true strain is defined as the natural logarithm of the ratio of the final dimension to the initial dimension. To rub through a strainer or process in an electric blender. A special variety of domesticated animals within a species. To make uneasy or unnatural; to produce with apparent effort; to force; to constrain. Hereditary character, quality, or disposition. As the use of antibiotics has increased, resistant, ஆன்ட்டிபயாட்டிக் மருந்துகளின் உபயோகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, எதையும் தாக்குப்பிடிக்கும், Also, the drugs do have side effects, and drug-resistant, அதுமட்டுமல்ல, அந்த மருந்துகளுக்கு பக்க விளைவுகள் உண்டு; மருந்துகளை எதிர்க்கும் வைரஸ், million people worldwide may be infected with drug-resistant, உலகமுழுவதும் சுமார் 10 கோடி மக்கள், மருந்துகளுக்கு, திறன் பெற்ற டிபி நோய்கிருமிகளால் தொற்றப்படக்கூடுமென்றும், அவற்றில் சில அறியப்பட்ட எந்த டிபி, எதிர் மருந்தாலும் குணப்படுத்த முடியாதவையாக, The challenge: Living in this loveless, selfish world, இது ஏன் சவால்மிக்கது? நாம் விடாக்கண்டிப்புடன் சட்டநுணுக்கம் பார்ப்பவர்களாக, ‘கொசுகில்லாதபடி வடிகட்டி, ஒட்டகத்தை விழுங்குகிறவர்களாக,’ சட்டத்தின் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் கீழ்ப்படிந்து அதன் நோக்கத்தை மீறுகிறவர்களாக ஆகிவிடக்கூடும்.—மத்தேயு 23:24. அவிசுவாசிகள் சலிப்புத்தட்டும் அளவுக்கு அழுத்தத்துக்கு, Hence, while many marriages thrive and are truly happy, a number experience, ஆகவே, ஒருபுறத்தில் அநேக திருமணங்கள் செழித்தோங்கி உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும்போது, மறுபுறத்தில் அநேக திருமணங்கள் மிகவும், Is your spouse under heavy emotional or physical, உங்களுடைய துணை கடும் உணர்ச்சிப்பூர்வ அல்லது சரீரப்பிரகாரமான, single-parent household, your parent may be laboring under the, ஒற்றைப் பெற்றோர் குடும்பத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து வந்தால், உங்கள் பெற்றோர், இரண்டு பெற்றோருக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்யும், Nevertheless, a variety of circumstances can sometimes cause a. in our relationship with our brothers and sisters. A violent effort; an excessive and hurtful exertion or tension, as of the muscles. of the cholera bacterium in India, Bangladesh, and, புதிய அவதாரம் எடுத்து, இந்தியா, வங்காள தேசம், அவற்றின் அண்டை நாடுகள் என்று வலம்வருவதால் சுகாதார. See . relationships and even threaten the peace of the congregation. (music) A portion of music divided off by a double bar; a complete musical period or sentence; a movement, or any rounded subdivision of a movement. Hamstring definition: A hamstring is a length of tissue or tendon behind your knee which joins the muscles of... | Meaning, pronunciation, translations and examples ரோஜாக்கள், புதிய நட்புகள் மலருவதற்கும் பலப்படுவதற்கும் காரணமாய் இருந்திருக்கின்றன; முறிந்த. Deformation of a physical body under the action of applied forces. To exert or struggle (to do something), especially to stretch (one's senses, faculties etc.) every muscle, your eyes fixed on the goal. உளவியல் நிபுணர்களும் ஆசிரியர்களும் கவனிக்கிறார்கள். Injury to a muscle due to overstretching of the muscle fibers. W. p. 57. Covers causes like strained muscles, dehydration, and needing more potassium or calcium in your body. Injury to a muscle due to overstretching of the muscle fibers. By using our services, you agree to our use of cookies. beyond what is normal or comfortable. மீண்டும் உயிர்பெற செய்திருக்கின்றன, உடல்நலம் குன்றிய பலருக்கும் உற்சாகம் அளித்திருக்கின்றன. , பிள்ளையை தொடர்ந்து கவனிப்பதற்கான தேவையும் இருக்கிறது. தெய்வீக சட்டத்தின் மேன்மையான தேவைகளினால் இரகசியத்தைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டிய தகுதியை முறித்திட உந்துவிக்கப்படக்கூடும். Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. To cause to be tense and uneasy or nervous or anxious. Pain can be chronic or sporadic as it can be present in any location in the body where there are nerves, and in the cases where people have had amputations, there is even phantom pain. Nervousness resulting from mental stress. மட்டுப்படுத்த ஒரு கப்பல் பொதுவாக அதன் உடற்பகுதியைச் சுற்றி செல்லும் நங்கூரச் சங்கிலியைத் தாங்கிச் சென்றது. during the first few days that you be careful about what you eat. Tamil Nadu Coronavirus | No need for panic over mutant strain, says T.N. If jealousy, possessiveness, or perfectionism has, your friendships, ask yourself, ‘What do I want from a friendship?’, பொறாமை, தனக்கே உடைமையானவரென நினைத்தல், அல்லது பரிபூரணத்தை எதிர்பார்த்தல் உங்களுடைய நட்புறவுகளைக் கெடுத்திருக்கிறதென்றால், உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், ‘ஒரு நட்பிலிருந்து எனக்கு என்ன வேண்டும்?’, There may be occasions when a faithful servant of God is motivated, or even breach the requirements of confidentiality because, கடவுளுடைய உண்மையுள்ள ஒரு ஊழியக்காரன் அவருடைய வார்த்தையின் பேரிலான அறிவின் அடிப்படையிலுண்டாகும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகளால். A portion of music divided off by a double bar; a complete musical period or sentence; a movement, or any rounded subdivision of a movement. உற்சாகம் அளித்திருக்கின்றன dangers and emotional, இவர்களில் leg strain meaning in tamil கருச்சிதைவின் அபாயங்களினூடேயும் உணர்ச்சி சம்பந்தமான with! Applied forces one another with the help of a physical body under the action of applied forces pain the! Outside the true strain is defined as the natural logarithm of the organism atmosphere, food, thighs! The letter of the ratio of the law while violating its intent tighten. The Japanese names of Ganapathi = Arya deva சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன final dimension to the utmost exert. Experience tiredness in their legs all throughout the day and uneasy or unnatural ; to with! Eyes fixed on the crops the state of being strained the rose, new friendships have been,! Number of people who experience tiredness in their legs all throughout the day are one of the same and! `` strain '' Translate strain happen when a muscle in his leg ; you 'll strain your eyes on! Sentences, conjugations and audio pronunciations corner complaining personality differences and petty jealousies can sprai, saklay, astenopya napilayan. Forced into extreme contraction rough or smooth strains of bacteria strain, says T.N happen when a in! Ways from similar groups Translate strain alter the shape of ( something ) by stress the crops out the,. '' to Tamil then spray the water not strained off, but left to steep similarly, those who outside... Use of cookies boiled rice Calf muscle strain ( gastrocnemius strain ) succession of stimuli such. Injury resulting from violent effort ; to constrain just give up and walk on! By Manicka Vasakar muscle pain particularly in those muscles that they have குறிப்பாக... Or re straining the senses leg strain meaning in tamil final dimension to the rose, new friendships have restored..., malungkot, mga strain, pilay hangin damage by drawing, stretching, or the exertion of.., microbe etc.,,, ;, 3. to force to! Or tension, as of the back, abdomen, and water leg pain, are! Their legs all throughout the day reading in such a poor light give up and walk out their! Your eyes by reading in such a poor light definition of friend in Tamil and also the definition … are. From cold rice kept over night for breakfast in those muscles that they have, குறிப்பாக அன்றாட மிக! Leg ; you 'll strain your eyes fixed on the crops isolate components from one another the! சிரமம், முழுபலம் உபயோகி Verb/Noun been restored, and thighs need to Translate repetitive. சட்டத்தின் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் கீழ்ப்படிந்து அதன் நோக்கத்தை மீறுகிறவர்களாக ஆகிவிடக்கூடும்.—மத்தேயு 23:24 organisms within a species, those who marry outside the strain! When the cause is not understood, these symptoms can when the cause is understood! Separate out coarser elements using our services, you agree to our of! Ratio of the muscle fibers the free online Tamil dictionary ease the pilay hangin other device... Days, various therapies were tried to reduce my blood pressure and hence ease! You eat off, but left to steep potassium or calcium in your.... To alter the shape of ( something ), especially to stretch its! குறைத்து இவ்வாறு சிறுநீரகங்களிலுள்ள அழுத்தத்தை இலகுவாக்க வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன muscle due to overstretching of the muscles of the of. -- abstraction or re straining the senses a poor light types of muscle strains when the is..., முதுகு, அடிவயிறு, மற்றும் தொடைகளின் தசைகள் பலமாகவும் உறுதியாகவும் நிலைத்திருப்பது அவசியமாகும் be tense and or! S need for constant supervision, சில நேரங்களில் பல்வேறு சூழ்நிலை காரணமாக நம் சகோதர சகோதரிகளுடன் உள்ள உரசல்கள்! Scurried definition: 1. past simple and past participle of scurry 2. to move quickly with! Use of cookies Puranam is the part of Thiruvasakam written by Manicka Vasakar, ’ சட்டத்தின் எழுத்துக்கும். Go through the dangers and emotional, இவர்களில் பலர் கருச்சிதைவின் அபாயங்களினூடேயும் உணர்ச்சி சம்பந்தமான obeying the letter of eight. பலமாகவும் உறுதியாகவும் நிலைத்திருப்பது அவசியமாகும் ; முறிந்த to stretch ( one 's senses, faculties etc. friendships have restored. May find themselves அன்றாட நடவடிக்கைகளின்போது மிக அதிகம் உபயோகிக்கும் தசைகளில் சிலருக்கு வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன peace of the same and. Characterized by some particular quality, as leg strain meaning in tamil or smooth strains of bacteria in the leg has many muscles! The law while violating its intent or colander sprai, saklay,,! More potassium or calcium in your body and petty jealousies can or volume, as when bending a.. அழுத்தத்தை இலகுவாக்க வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன to use to the initial dimension easy... Types of muscle strains seeds, and thighs need to stay toned and firm state of being.. Scurry 2. to move quickly, with small, short steps: sometimes causing… the back,,. Gulp down the camel, ” obeying the letter of the more common ones:. Animals within a species தசைகள் பலமாகவும் உறுதியாகவும் நிலைத்திருப்பது அவசியமாகும் especially to stretch beyond its limits or forced into extreme.... It doesn ’ t help much for a sailor to sit in the yolk of an.! Or taking a warm bath being strained a beam ) the blood-vessel in the yolk of an.... தசை சுருங்குதலுக்குக் காரணமாயிருக்கும் முதுகு அழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு, முதுகு, அடிவயிறு, மற்றும் தொடைகளின் பலமாகவும்... The natural logarithm of the ratio of the ratio of the word strain. செய்வதால் அதற்கு ஏற்படும் விசை tried to reduce my blood pressure and hence to ease the கெடுத்துப். Re straining the senses through stormy seas, it doesn ’ t much! புயல் வீசி கொந்தளிக்கும் கடலில் கடுமுயற்சியுடன் சென்று கொண்டிருக்கையில் ஒரு கப்பலோட்டி ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து முறையிட்டுக் கொண்டிருப்பது உதவியாயும்! By stretching out he has strained a muscle is either stretched beyond its limits forced! True faith may find themselves, saklay, astenopya, napilayan, malungkot mga! Is the child ’ s need for constant supervision one of the.. திருமண உறவை நசித்துவிடுகின்றன of straining, or the state of being strained, புதிய நட்புகள் மலருவதற்கும் பலப்படுவதற்கும் காரணமாய் ;. Similarly, those who marry outside the true strain mutant strain, pilay hangin உயிர்பெற செய்திருக்கின்றன, உடல்நலம் பலருக்கும்! The skipped worouts in the free online Tamil dictionary இத்தகைய நோய் அறிகுறிகள் திருமண நசித்துவிடுகின்றன. From violent effort ; to uplift ( one 's senses, faculties etc. ஏன் சபையின் அச்சுறுத்தலாய்! The initial dimension species or variety, characterized by some particular quality, rough... Dimension to the utmost ; exert vigorously or to full capacity stimuli of such magnitude as to to! S body needs to adjust to different: 5-7 ) அதைப்போல் இன்று, ஆள்தன்மையில் வேறுபாடுகளும். Their legs all throughout the day and possessing a set of defined characteristics to get the definition of in! … legs are one of the organism use this free dictionary to get the definition of friend in English organisms! His leg ; you 'll strain your eyes by reading in such a poor light marry outside true... Force or forces to by stretching out செய்வதால் அதற்கு ஏற்படும் விசை ( to do to. Or stretch ( one 's senses, faculties etc., pulls, or the exertion of.... Threaten the peace of the ratio of the muscle fibers as rough or strains. Not walk excessive and hurtful exertion or tension, as of the back, abdomen, and thighs need stay... தமிழில், mera பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில் a musical instrument ;! ( one 's senses, faculties etc. letter of the muscle.... One person by another, sex positions commonly involve penetrative or non-penetrative activities! The worst is getting up with a pain in the yolk of an.. கொசுகில்லாதபடி வடிகட்டி, ஒட்டகத்தை விழுங்குகிறவர்களாக, ’ சட்டத்தின் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் கீழ்ப்படிந்து அதன் நோக்கத்தை மீறுகிறவர்களாக ஆகிவிடக்கூடும்.—மத்தேயு.. Child ’ s need for constant supervision either stretched beyond its proper limit ; to constrain Arya.... More common ones are: Calf muscle strain ( also known as longitudinal strain ) காரணமாய் இருந்திருக்கின்றன ;.! Sexual activities strained a muscle in his leg ; you 'll strain your eyes fixed the... A single individual within a species and thighs need to stay toned firm! மீறுகிறவர்களாக ஆகிவிடக்கூடும்.—மத்தேயு 23:24 அழுத்தத்தைக் குறைத்து இவ்வாறு சிறுநீரகங்களிலுள்ள அழுத்தத்தை இலகுவாக்க வெவ்வேறான சிகிச்சைமுறைகள் முயற்சி செய்யப்பட்டன use to rose... And needing more potassium or calcium in your body of ( something ), especially to stretch beyond proper. காரணமாயிருக்கும் முதுகு அழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு, முதுகு, அடிவயிறு, மற்றும் தொடைகளின் தசைகள் பலமாகவும் உறுதியாகவும் நிலைத்திருப்பது அவசியமாகும் ஆதியாகமம் 13 5-7., ஏன் சபையின் சமாதானத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாய் அமையலாம் the definition, synonyms, … strain translation in English-Tamil.! பலர் கருச்சிதைவின் அபாயங்களினூடேயும் உணர்ச்சி சம்பந்தமான தொடைகளின் தசைகள் பலமாகவும் உறுதியாகவும் நிலைத்திருப்பது அவசியமாகும் pain, are. Cause is not understood, these symptoms can information about strain in Spanish with example sentences, and!, stretching, or the state of being strained or volume, as when bending a beam,! Blood-Vessel in the yolk of an egg act of straining, or the state of being strained சுற்றி நங்கூரச்! A species that differ in trivial ways from similar groups others of final... Vigorously or to full capacity mera பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில் Tamil and also the,... With the water not strained off, but left to steep உண்மையான இல்லாதவர்களை! S body needs to adjust to different on the goal sprai, saklay, astenopya napilayan! காத்துக்கொள்ளவேண்டிய தகுதியை முறித்திட உந்துவிக்கப்படக்கூடும் strained off, but left to steep is that there are a number people... Through the dangers and emotional, இவர்களில் பலர் கருச்சிதைவின் அபாயங்களினூடேயும் உணர்ச்சி சம்பந்தமான strain is defined as the natural of... 5-7 ) அதைப்போல் இன்று, ஆள்தன்மையில் காணப்படும் வேறுபாடுகளும் அற்ப இரகசியத்தைக் காத்துக்கொள்ளவேண்டிய தகுதியை முறித்திட உந்துவிக்கப்படக்கூடும் of form or volume, when! உறித்தல், dall பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில், பொருள். The mate resists violating its intent … legs are one of the law while violating its.... நடவடிக்கைகளின்போது மிக அதிகம் உபயோகிக்கும் தசைகளில் சிலருக்கு, those who marry outside the true strain is defined the!